Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Ηλίας Ιωακείμογλου : Εσωτερική υποτίμηση και συσσώρευση κεφαλαίου: Μια κριτική προσέγγιση (ολόκληρο το βιβλίο)Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Εκδόθηκε:   Σεπτέμβριος 2012
 
Συγγραφέας:   Ιωακείμογλου Ηλίας
 
Περίληψη:

Η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει καταστήσει επίκαιρη και αναγκαία την κριτική διερεύνηση του θεωρητικού σχήματος στο οποίο βασίζεται η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια τέτοια κριτική διερεύνηση, δείχνοντας ότι η εσωτερική υποτίμηση δεν έχει αναγκαστικά τις δυνατότητες να οδηγήσει την οικονομία σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια της ύφεσης αναπτύσσονται διαδοχικοί κύκλοι αποεπένδυσης, οι οποίοι είναι σε θέση να παρεμποδίζουν −οριστικά ή πρόσκαιρα− την προσαρμογή της οικονομίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν οι διορθωτικοί μηχανισμοί της αγοράς την επαναφέρουν σε ισορροπία, δηλαδή στο επίπεδο της παραγωγής που ορίζεται από το ποσοστό ανεργίας σταθερού πληθωρισμού (nairu). Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες απομακρύνουν την οικονομία από το nairu και έχουν γίνει γνωστές στη βιβλιογραφία με τον όρο της υστέρησης, μπορούν να παραγάγουν ασθενή ή ισχυρά αποτελέσματα ανάλογα με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. 

Ολόκληρο το Βιβλίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου