Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Η Πολιτική Διαθήκη του Δημήτρη Χριστούλα κάνει το γύρο του κόσμου (σε πολλαπλές μεταφράσεις)


Πηγή: takku.net

 Στο σημείωμά του ο Δημήτρης Χριστούλας γράφει:

«Η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου εκμηδένισε κυριολεκτικά τη δυνατότητα επιβίωσής μου που στηριζόταν σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 χρόνια εγώ μόνον (χωρίς ενίσχυση κράτους) πλήρωνα γι' αυτήν. 

Επειδή έχω μια ηλικία που δεν μου δίνει την ατομική δυνατότητα δυναμικής αντίδρασης (χωρίς βέβαια να αποκλείω αν ένας Έλληνας έπαιρνε το καλάσνικοφ ο δεύτερος θα ήμουν εγώ) δεν βρίσκω άλλη λύση από ένα αξιοπρεπές τέλος πριν αρχίσω να ψάχνω τα σκουπίδια για την διατροφή μου. 

Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον, κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλατεία Συντάγματος θα κρεμάσουν ανάποδα τους εθνικούς προδότες, όπως έκαναν το 1945 οι Ιταλοί στον Μουσολίνι (Πιάτσα Λορέτο του Μιλάνου)»

Ακολουθούν οι μεταφράσεις του ιδιόχειρου σημειώματος του Δημήτρη Χριστούλα
στα Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Φινλανδικά.

Στο τέλος του άρθρου, το πρωτότυπο ιδιόχειρο σημείωμα.


 στα Ιταλικά

 Il governo di occupazione Tsolakoglu 'e annientato la mia capacita di
 sopravvivere che era basata a la mia pensione dignitosa che io solo (senza
 l'aiuto di stato) per 35 anni mi sono pagato per quella.
 Il fatto che la mia eta non mi da la capacita di reagire con forza (ma se un
 altro greco prende il Kalashnikov, il secondo sara io) non posso trovare una
 soluzione alternativa di avere un finito dignitoso, prima iniziare a cercare ai
 rifiuti pre trovare qualcosa da mangiare.
 Credo che i giovani senza futuro, una giornata prendono le armi e alla
 piazza di costituzione appendono sottosopra i tradittori nazionali come
 hanno fatto il 1945 i italiani a Mussolini (piazza Loreto di Milano).

 .....................................................................................................................................
 στα Γερμανικά

Die Besatzungsregierung Tsolagoglou hat wortwörtlich die Möglichkeit meines Überlebens auf null gesetzt, die sich auf eine menschenwürdige Rente stützte, für die ich 35 Jahre lang selbst aufkam (ohne jeglichen Zuschuss vom Staat).
 Weil ich ein Alter erreicht habe, dass mir nicht die persönliche Möglichkeit gibt um dynamisch zu reagieren (ohne jedoch auszuschließen, dass wenn der erste Grieche ein Kalashnikov ergriffen hätte, ich dann der zweite wäre), finde ich keine andere Lösung als ein würdiges Ende, bevor ich die Mülltonnen durchwühle um mich zu ernähren.
 Ich glaube, dass die Jugend ohne Zukunft, eines Tages die Waffen ergreift, und am Platz der Verfassung die nationalen Verräter mit dem Kopf nach unten aufhängen wird, wie die Italiener 1945 mit Mussolini taten (am Platz Loreto in Meiland).
...................................................................................................................................

in french

 Aujourd'hui (2012-04-04)un retraité de 77 ans s'est suicidé sur la place de Syntagma en Grèce. Il a laissé une lettre . La traduction de la lettre:
 Le gouvernement d'occupation de Tsolakoglou* a supprimé ma capacité de survie qui se basait sur une retraite digne que j'ai moi même payé (sans l'aide de l'état) durant 35 ans.
 Compte tenu du fait que mon âge ne me permet pas de réagir individuellement de façon dynamique (bien que si un autre grec prenait une Kalashnikov je l'aurais suivi), je ne peux pas trouver d'autre solution à part une fin digne avant d'être obligé de chercher dans les poubelles pour me nourrir.
 Je pense que les gens sans avenir, vont un jour prendre les armes et vont pendre sur la place public de Syntagma les traitres, comme les Italiens l'ont fait avec Mussolini en 1945.
 *[Tsolakoglou était un militaire grec et le premier ministre du gouvernement de collaboration de 1941 à 1942].

in english

The Tsolakoglou* occupation government literally
 deprived me of any chance of survival that relied on a decent pension,
 which I alone had to pay for (without any government aid) over the course of 35 years.
 Since my age prevents me from substantially resisting this fate on my own
 (that said I would not rule out the possibility of following the example of any Greek that took up a kalashnikov), I see no other option to a dignified end, before having to resort
 to scavenging through the garbage for my food.
 I believe that the youth with no future will one day take up arms and hang the
 national traitors upside down at Syntagma square, as the Italians did in 1945
 with Mussolini (Piazzale Loreto of Milan)
 [*Georgios Tsolakoglou was a Greek military officer who became the first
 Prime Minister of the Greek collaborationist government during the Axis Occupation
 in 1941-1942.]
  in Finnish

 Tsolakogloun [Maanpetturien*] miehityshallitus on kirjaimellisesti vienyt minulta kaikki mahdollisuudet selviytyä kohtuullisella eläkkeellä, jota itse olen maksanut ilman valtion apua yli 35 vuoden ajan.
 Koska ikäni estää minua osallistumasta merkittävässä määrin tämän kohtalon vastustukseen (en kuitenkin sulkisi pois mahdollisuutta seurata kenen tahansa kreikkalaisen esimerkkiä, joka tarttuisi kalashnikoviin), en näe muuta mahdollisuutta arvokkaaseen loppuun, ennen kuin olisin joutunut penkomaan roskia ruokaa saadakseni.
 Uskon, että nuoriso jolla ei ole tulevaisuutta, tarttuu vielä jonakin päivänä aseisiin ja hirttää maanpetturit Syntagma-aukiolle, kuten Italialaiset tekivät vuonna 1945 Mussolinille (Milanin Piazzale Loretolla).
 * Georgios Tsolakoglou oli kreikkalainen upseeri, joka oli ensimmäinen pääministeri Kreikan yhteistyöhallituksessa akselivaltojen kanssa 1941-1942.

http://takku.net/article.php/20120405014638333


 Το ιδιόχειρο σημείωμα του Δημήτρη Χριστούλα.


Ακολουθεί κείμενο της Κας Έμμυς Χριστούλα, κόρης του ηρωϊκού αυτόχειρα.

Η επιστολή της κ. Χριστούλα:

«Το ιδιόχειρο σημείωμα του πατέρα μου (Δημήτρη Χριστούλα), δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Σε όλη τη ζωή υπήρξε ένας αριστερός αγωνιστής, ένας ανιδιοτελής οραματιστής.

Η συγκεκριμένη πράξη του τέλους, είναι μια συνειδητή πολιτική πράξη, απολύτως συνεπής με όσα πίστευε και έπραττε όσο ζούσε. Στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, σκοτώνουν τα αυτονόητα.

Για κάποιους, για ''τα πεισματάρικα παιδιά της χίμαιρας", σε μια τέτοια κατάσταση, η αυτοκτονία μοιάζει αυτονόητη, όχι σα φυγή αλλά σαν κραυγή αφύπνισης.

Για το λόγο αυτό προσλαμβάνει ένα άλλο περιεχόμενο, αυτό το περιεχόμενο που τραγουδήσαμε παρέα για πρώτη φορά στη συναυλία του αγαπημένου μας Μίκη το 75, που τραγουδάγαμε πάντα στις δικές μας γιορτές και για τους δικούς μας νεκρούς... Κοιμήσου πατέρα, κι εγώ τραβάω στα αδέρφια μου και παίρνω τη φωνή σου.

Μόνο αυτό ονειρευόσουν για τους νέους και νομίζω τα κατάφερες.

Στο σημείο που έφυγες υπάρχει το σημείωμα, ενός νέου "To όνομα του νεκρού σήμερα είναι Δημοκρατία μα είμαστε 11 εκατομμύρια οι ζωντανοί και το όνομα μας είναι Αντίσταση".

Έμμυ Χριστούλα».


Δείτε επίσης:

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 77χρονος ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ - Ολοι, σήμερα 4.4.2012 στο Σύνταγμα, 6:00 μμ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Και ένα εξαιρετικό κείμενο που διαβάσαμε στο ιστολόγιο Εντροπία

για έναν άνθρωπο που εις την πλατεία Συντάγματος εχάθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου