Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ "Ο Ασκός του Αιόλου"

«Ο Ασκός του Αιόλου»«Συναντήσαμε ανθρώπους που πίστευαν ότι το ρεύμα που έχουν στο σπίτι τους έρχεται απευθείας από τις ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα ψέμα που προωθούν σκόπιμα οι εταιρείες. Το κοινό όμως δεν γνωρίζει ότι το ρεύμα παράγεται όταν φυσάει -και μάλιστα υπό τις κατάλληλες συνθήκες- και ότι το παραγόμενο ρεύμα που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι μεταβλητό, οπότε χρειάζεται να σταθεροποιηθεί. Οσο περισσότερο ρεύμα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, λοιπόν, τόσο πιο πολλοί συμβατικοί σταθμοί λιγνίτη χρειάζονται για να σταθεροποιηθεί και να περάσει ομαλά στο δίκτυο», επισημαίνει ο Νασίμ Αλάτρας.

Πηγή: Save Skouries

Αναλυτική παρουσίαση του ντοκιμαντέρ "Ο Ασκός του Αιόλου" και των συντελεστών του, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ντοκιμαντέρ : http://askosaiolou.com/#!//
Windbag of Aeolus from Askos Aiolou on Vimeo.

Fragment of the in production documentary film "Windbag of Aeolus"

You cannot conceive the beauty or the ugliness of this world when you are observing it from a distance. You have to approach, dive into its depths and explore…it is only then that awareness and objectiveness are acquired.

Green growth was introduced to Greece round the early ‘80s, when E.U. directives applied to Greek Government energy policy led to the installation of the first wind farm. Since then the number of wind farms has been increasing at an immense rate. The incentive for this investigation was the observation of wind turbines being inconsiderately dispersed across invaluable regions of the mainland and the islands of Greece, in the name of clean, “green energy”.

The main objective of this documentary is to shed light on the environmental, financial and social consequences of this policy and the aftermath of the so-called “high priority” investments supported by huge subsidies.

Αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ "Ο Ασκός του Αιόλου"

Δεν μπορείς να συλλάβεις την ομορφιά ή την ασχήμια αυτού του κόσμου όταν τον παρατηρείς από απόσταση. Θα πρέπει να τον προσεγγίσεις, να καταδυθείς στα βάθη του και να τον εξερευνήσεις ... είναι μόνο τότε που αποκτώνται η ευαισθητοποίηση και η αντικειμενικότητα.

Η «Πράσινη ανάπτυξη» εισήχθη στην Ελλάδα γύρω στις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν οι Ευρωπαϊκές  Οδηγίες που εφαρμόστηκαν από την ενεργειακή πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης οδήγησαν στην εγκατάσταση του πρώτου αιολικού πάρκου. Το κίνητρο για αυτή την έρευνα ήταν η παρατήρηση των ανεμογεννητριών που βρίσκονται αλόγιστα διασκορπισμένες σε ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών της Ελλάδας, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας».

Ο κύριος στόχος αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να ρίξει φως σχετικά με τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής και τις συνέπειες των  λεγόμενων επενδύσεων «υψηλής προτεραιότητας» που υποστηρίζονται από τεράστιες επιδοτήσεις.
(Η μετάφραση έγινε από το blog "για την κοινωνική αριστερά") 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου