Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

Γιώργος Κασιμάτης : Όλη η Αλήθεια για τη Δανειακή Σύμβαση που υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στις 8 Μαϊου 2010 (video)

Στο video της 6.5.2011 που ακολουθεί, ο Γιώργος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, αναλύει τη "Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης" που υπέγραψε στις 8 Μαϊου 2010 εκ μέρους της Ελλάδας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Υπουργός Οικονομίας της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και περιγράφει της συνέπειές της. Στην πρώτη σελίδα αυτής της σύμβασης διαβάζουμε:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ«Σύμβαση»)
συνάπτεται από και μεταξύ:

(Α)           των ακόλουθων Κρατών Μελών των οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία και Δημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες,  τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως «Δανειστές» και το καθένα ως «Δανειστής»),

(Β)           της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «Δανειολήπτης»), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και

(Γ)           της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του Δανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη ως «Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ολόκληρη τη "Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης" μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε εδώ

Αυτή η Δανειακή Σύμβαση (8.5.2010) που ακολούθησε την ψήφιση του πρώτου "Μνημονίου" στις 6.5.2010, δεν έχει κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, όπως αναφέρει τόσο ο Γιώργος Κασιμάτης στο video όσο και ο Γιώργος Κατρούγκαλος εδώ. Εκτός φυσικά αν κυρωθεί τώρα, δια μέσου της ψήφισης της συμφωνίας επέκτασής της. Αυτός είναι εξάλλου και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δύο συνταγματολόγοι Κατρούγκαλος και Κασιμάτης επιμένουν πως η "επέκταση" της σύμβασης που συνομολόγησαν ο Βαρουφάκης και οι "εταίροι" στο πρόσφατο eurogroup και τελικά στις 24.2.2013 δεν πρέπει να κατατεθεί για ψήφιση στη βουλή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου