Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Krysztof Kieslowski : Η Μπλε Ταινία


Ο Κριστόφ Κισλόφσκι (Krzysztof Kieślowski), Πολωνός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1941 στη Βαρσοβία. Σπούδασε από το 1964 μέχρι το 1968 στην Κρατική Ανωτέρα Σχολή Κινηματογραφίας του Λοτζ. Έγινε διεθνώς γνωστός μέ την τριλογία του Τρία Χρώματα - Η Μπλέ Ταινία, Η λευκή Ταινία, Η κόκκινη Ταινία - (1993-94) βασισμένες στα χρώματα της γαλλικής σημαίας και το τρίπτυχο της γαλλικής επανάστασης που συμβολίζουν : "ελευθερία - ισότητα - αδελφότητα". Πέθανε από καρκίνο στις 13 Μαρτίου 1996 στη Βαρσοβία σε ηλικία 55 ετών.

Η Μπλέ Ταινία, αποτελεί έναν εκπληκτικής δύναμης ύμνο στην ελευθερία, ιδωμένης μέσα από την αγάπη και την αυτοθυσία. Η μουσική υπόκρουση της ταινίας είναι του διάσημου αυτοδίδακτου Πολωνού συνθέτη, Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ. Βασικό στιχουργικό θέμα της εκπληκτικής σύνθεσης του Πράισνερ αποτελεί η "Προς Κορινθίους" επιστολή του Απόστολου Παύλου.

Οι στίχοι που έχει επιλέξει ο Πράισνερ από την "επιστολή προς κορινθίους" είναι με μαύρα γράμματα:

(Α’ Κορινθίους κεφ. ιγ’ στίχοι 1-13)
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον
αλαλάζον• και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια
πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν,
ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμι• και εάν
ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα
μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι• Η
αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη
ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα
εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί
τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία• πάντα στέγει, πάντα
πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει• η αγάπη ουδέποτε
εκπίπτει• είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται• είτε γλώσσαι
παύσονται• είτε γνώσις καταργηθήσεται• εκ μέρους δε
γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν• όταν δε έλθη το
τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται• ότε ήμην νήπιος,
ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος
ελογιζόμην• ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου•
βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε
πρόσωπον προς πρόσωπον• άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε
επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην• νυνί δε μένει πίστις,
ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα• μείζων δε τούτων η αγάπη•

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου